Standardele ocupationale

scurt-istoric

LISTA
ocupațiilor specifice domeniului securității private,
înscrise în C.O.R., cu nivelul de calificare atribuit și reglementarea de suport

 

Nr. crt. Denumire ocupație Cod C.O.R. Nivel de calificare
atribuit
Reglementare de suport Observatii
1. icon-doc Agent de securitate 541401 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in vigoare
2. icon-doc Agent control acces 541402 2 Ordinul MMFPS/INS nr. 1832/856/2011 in curs de validare
3. icon-doc Agent de securitate incintă 541403 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
4. icon-doc Agent gardă de corp 541404 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
5. Șef serviciu pază 541405 3 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 se refera la paza proprie
6. icon-doc Agent de securitate intervenție 541406 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
in curs de validare
7. icon-doc Agent transport valori 541407 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
8. icon-doc Dispecer centru de alarmă 541408 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de revizuire
9. icon-doc Șef tură servicii de securitate 541409 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de revizuire
10. Inspector de securitate 541410 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
11. Evaluator de risc de efracție 541411 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
12. Agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare 541412 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 2196/513/2015
 in curs de elaborare
13. icon-doc Agent de securitate competiții sportive 541413 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in vigoare
14. icon-doc Șef obiectiv servicii de securitate 541414 3 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in curs de revizuire
15. icon-doc Consultant de securitate 242113 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 150/132/2013
 in curs de revizuire
16. Manager servicii private de securitate 134919 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in curs de elaborare
17. icon-doc Director departament securitate 134920 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
in curs de validare
18. Șofer transport valori bancare 833202 1 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
19. icon-doc Evaluator de risc la securitatea fizică 242115 6 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 2176/931/2013
 in vigoare

NOTĂ:
1. Semnificația abrevierilor este următoarea:
a) MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
b) MMFPSPV – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
c) INS – Institutul Național de Statistică.

2. Până în acest moment, au fost aprobate de către ANC., doar SO. al agentului de securitate și al evaluatorului de risc la securitatea fizică, celelalte fiind în diferite stadii ale procesului de elaborare sau de revizuire, după caz.

 

Pentru conformitate,
Chiriac Lazăr
Secretar general al PSS.

Legea concurentei 21 / 1996 - Art. 5

(1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:
  a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
   b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
    c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
     d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
      e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii