Sedința extraordinară a Consiliului Director al PSS 06.05.2015

În data de 06.05.2015, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Director al PSS., desfășurată la sediul acestuia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Discutarea și aprobarea materialelor pentru Adunarea generală de alegeri;
  2. Stabilirea celor mai adecvate măsuri pentru editarea revistei Securitatea privată, într-un număr de 4 apariții/an;
  3. Discutarea poziției firmelor membre, cu restanțe mai mari de 9 luni la plata cotizației și adoptarea unei decizii;
  4. Discutarea listei cu propuneri pentru președinte și vicepreședinți, care să fie supusă votului membrilor, în Adunarea generală de alegeri.

În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:

a)      Aprobarea materialelor ce se vor prezenta în Adunarea generală pentru alegeri din data de 19.05.2015;

b)      Completarea Planului cu activitățile din anul 2015, cu următoarea măsură: ,, Inițierea și derularea unei campanii în rândul potențialilor beneficiari pentru neacceptarea prețurilor de dumping, la contractarea serviciilor private de securitate;”

c)      Stabilirea statutului juridic și perspectivei de editare a revistei ,,Securitatea privată”, de către noul CD., ce va rezulta în urma alegerilor din 19.05.2015;

d)     Stabilirea datei de 15.05.2015, ca termen ultimativ pentru firmele membre, cu restanțe mai mari de 9 luni la plata cotizației, în vederea achitării lor;

e)      Completarea listei cu propuneri pentru președinte și 5 vicepreședinți, care să fie supusă votului membrilor, în Adunarea generală de alegeri.

Pentru conformitate,
Președinte PSS.,
POPESCU IONLeave a Reply