Sedința a Consiliului director al PSS

În data de 17.06.2015, a avut loc prima ședința a Consiliului director al PSS., nou ales, desfășurată la sediul acestuia, cu următoarea ordine de zi:

  1. Tour de table – Prezentarea preocupărilor și activităților, de către fiecare membru al Cd. al PSS.;
  2. Stabilirea responsabilităților pentru conducerea comisiilor de lucru și a celor privind îndeplinirea proiectelor PSS., pentru anul 2015, aprobate în Adunarea generală;
  3. Discutarea posibilităților și a responsabilităților de derulare a campaniei antidumping;
  4. Discutarea și aprobarea statutului juridic al revistei ,,Securitatea privată”;
  5. Discutarea și aprobarea taxei de înscriere la cursul de ,,evaluator de competențe profesionale” și a taxei de înscriere a unui candidat în procesul de evaluare, actualizată;
  6. Discutarea poziției membrilor PSS., cu restanțe la plata cotizației și adoptarea unei decizii, conform prevederilor statutare;
  7. Diverse.

În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:

a)      Au fost aprobate responsabilitățile pentru conducerea comisiilor de lucru și a celor privind îndeplinirea proiectelor PSS., pentru anul 2015, aprobate în Adunarea generală;

b)      A fost aprobat Planul cu activitățile și acțiunile privind derularea unei campanii în rândul potențialilor beneficiari, dar și al prestatorilor pentru neacceptarea prețurilor de dumping, la contractarea serviciilor private de securitate;

c)      A fost aprobată cumpărarea mărcii revistei ,,Securitatea privată” și împuternicirea președintelui PSS., de a purta negocieri cu proprietarul acesteia;

d)     Au fost aprobate, taxa de înscriere la cursul de ,,evaluator de competențe profesionale” și taxa de înscriere a unui candidat în procesul de evaluare, cu amendamentul că prima serie va fi gratuită pentru candidații care provin din rândul firmelor membre;

e)      Clarificarea poziției firmelor membre, cu restanțe la plata cotizației, mai mari de 9 luni de zile prin informarea domnului președinte, în scris;

f)       A fost aprobată propunerea de organizare a ședințelor Consiliului director, prin rotație, la câte o firmă, al cărei administrator este membru al Cd.

Pentru conformitate,
Președinte PSS.,
POPESCU IONLeave a Reply