Ședință a Consiliului director al PSS din data 08.06.2016

În data de 08.06.2016, a avut loc ședința ordinară a Consiliului director al PSS., desfășurată la poligonul firmei SC. ZIP ESCORT SRL.

În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:

  1. Adoptarea petiției către ministrul afacerilor interne, referitoare la promovarea în regim de urgență a proiectului Legii securității private;
  2. Aprobarea prevederilor din statutul PSS., care pot fi modificate și a procedurii de formulare a propunerilor direct pe text pentru a fi discutate în proxima ședință a Biroului executiv;
  3. Definitivarea criteriilor de înscriere a firmelor nemembre în PSS. și includerea aspectelor derivate într-un chestionar la care, să răspundă reprezentantul legal și care, să fie atașat la cerere;
  4.  Definitivarea condițiilor de acordare a unui certificat de conformitate firmelor membre, care să fie rediscutate și aprobate în ședința Cd. al PSS. din trim. III/2016;
  5. Aprobarea organizării unui Campionat național al gărzilor de corp, pe baza unui regulament adaptat serviciilor private de securitate, prin grija APAP. și sub egida PSS.

Pentru conformitate,
Președinte PSS.,
POPESCU IONLeave a Reply