scurt-istoric

SCURT ISTORIC AL PATRONATULUI SERVICIILOR DE SECURITATE

Persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nelucrativă, nonguvernamentală și independentă, constituită în baza legislației românești și a liberului consimțământ;

Patronatul Serviciilor de Securitate își are originea în Asociația Română a Profesioniștilor în Pază și Sisteme de Securitate (A.R.P.P.S.S.), fondată la data de 04.04.2002

 • 2003

  Înființare PSS.

  Primind de la autorități semnalul că A.R.P.P.S.S. nu poate fi recunoscută ca partener de dialog social, s-au inițiat demersurile pentru constituirea unei organizații patronale, astfel că, la data de 26.03.2003 din iniţiativa a 60 de administratori de societăți specializate în servicii private de securitate, care au semnat, ca membri fondatori, a luat ființă Patronatul Societăților de Securitate;

 • 2003

  Personalitate juridică

  Patronatul funcţionează, conform Hotărârilor Judecătoriei Sectorului 3, nr. 76 din 13.06.2003, prin care i-a fost acordată personalitatea juridică, nr. 122/01.06.2007, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii din Patronatul Societăților de Securitate în Patronatul Serviciilor de Securitate (P.S.S.) și nr. 12/P/30.09.2011, prin care s-au aprobat importante modificări la statut, cum ar fi: o singură categorie de membri – ”membri asociați”, fiecare membru are un număr de voturi și o cotizație diferențiată, în funcție de numărul mediu anual de angajați;

 • 2003

  Colaborări

  Începând cu anul 2003, Patronatul Serviciilor de Securitate a devenit membru al Camerei de Comerț și Industrie a României și apoi a municipiului București, membru al UGIR 1903 și al Patronatului Național Român, iar din această ultimă calitate, membru al Comisiilor de dialog social de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de la Ministerul Apărării Naționale și de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

 • 2004

  Înregistrare marcă

  În data de 25.11.2004, Patronatul Serviciilor de Securitate a fost înregistrat la O.S.I.M. și posedă Certificat de înregistrare a mărcii, valabil până în anul 2018. În prezent, se lucrează la macheta însemnului heraldic al PSS., care va fi aprobat, odată cu modificarea statutului, în Adunarea generală extraordinară;

 • 2005

  Reprezentativitate la nivel de ramură

  La data de 04.04.2005 Tribunalul București, prin Sentința civilă nr.18, a constatat reprezentativitatea Patronatului Serviciilor de Securitate la nivel de ramură, care a fost prelungită cu încă 4 ani, începând cu data de 06.07.2009, prin Hotărârea civilă nr. 1013, pronunțată de aceeași instanță;

 • 2005

  Membru CoESS

  În perioada 2005 - 2012, Patronatul Serviciilor de Securitate a fost membru activ al Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS), forul reprezentativ al industriei de securitate privată din Europa;

 • 2006

  Colaborare IGPR.

  P.S.S. a inițiat și semnat primul Protocol – cadru de colaborare al unei organizații patronale din România cu Inspectoratul General al Poliției Române, în data de 05.01.2006, iar împreună cu Federația Serviciilor de Securitate a semnat ce-l de-al doilea Protocol de colaborare, în data de 22.04.2015. Ulterior, a semnat și alte protocoale, cu diverse organizații sau asociații profesionale;

 • 2007

  Îmbunătățirea cadrului legislativ

  Începând cu anul 2007 și până în prezent, PSS. a propus și susținut multiple măsuri privind îmbunătățirea cadrului legislativ, iar prin elaborarea primului proiect al Legii securității private în anul 2011, a deschis calea unor ample dezbateri și consultări pentru definitivarea și promovarea acestui important act normativ. În baza hotărârii Consiliului director din 05.10.2016, am reluat procedura de consultare a membrilor PSS., pentru finalizarea și prezentarea acestui proiect de lege, în Adunarea generală extraordinară, asigurând promovarea și susținerea sa, până la adoptare;

 • 2008

  Asigurarea conducerii Comitetului sectorial

  Președintele PSS. și-a asumat conducerea Comitetului sectorial ,,Administrație și servicii publice” din cadrul C.N.F.P.A., între anii 2008 – 2010, calitate din care a supus aprobării, un număr de 12 standarde ocupaționale și calificări asociate, specifice domeniului securității private;

 • 2009

  Participare la constituirea FSS.

  În luna mai 2009, P.S.S. împreună cu A.R.T.S. și A.R.I.S., au semnat actul de constituire al Federației Serviciilor de Securitate, asigurând președinția acestei noi organizații profesionale, până în anul 2011;

 • 2012

  Autorizare Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale

  În baza Deciziei ANC., nr. 497 din 20.12.2012, a fost autorizat Centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale din PSS., conform criteriilor nivelului 1 de performanță pentru 2 ocupații: șef obiectiv servicii de securitate și șef tură servicii de securitate, în baza Deciziei ANC., nr. 207 din 10.07.2014, a dobândit nivelul 2 de performanță, iar în baza Deciziei ANC., nr. 173 din 26.07.2016, i-a fost reînnoită autorizația, pentru același nivelul de performanță, până la data de 25.07.2018;

 • 2015

  Actualizare cod COR.

  În anul 2015, s-a actualizat codul COR., cu ocupațiile specifice domeniului securității private, care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până în prezent fiind definitivate, un număr de 7 standarde ocupaționale din cele 17, care trebuie elaborate sau revizuite;

 • 2016

  Înființare Comitet Sectorial

  În aprilie 2016, au început demersurile pentru înființarea Comitetului sectorial ,,Servicii de asistență, consultanță și suport”, în care să se regăsească și ocupațiile specifice domeniului securității private;

 • 2016

  Completare statut și realizare însemn heraldic

  În baza hotărârii Consiliului director din 05.10.2016, s-a început consultarea membrilor pentru modificarea și completarea Statutului și realizarea însemnului heraldic al PSS.;

 • 2016

  Desemnare

  În anul 2016, președintele PSS., a fost desemnat de către Patronatul Național Român, ca membru în comisia ,,Administrație și ordine publică” din Consiliul Economic și Social, asigurând și președinția acesteia, în urma alegerii sale de către membri.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii