Replica Patronatului Serviciilor de Securitate la comunicatul de presa al Consiliului Concurentei

Replica
Patronatului Serviciilor de Securitate,
la comunicatul de presă al Consiliului Concurenţei

Patronatul Serviciilor de Securitate – PSS., consideră investigaţia Consiliului Concurenţei, atât incorectă cât şi injustă, fiind bazată pe o interpretare eronată a legislaţiei incidente în materie, coroborate cu aşa zise probe, „în susţinerea” soluţiei pronunţate.

Drept urmare, PSS. îşi rezervă dreptul de a contesta decizia Consiliului Concurenţei, atât prin uzitarea pârghiilor procedurale din legislaţia românească, cât şi, la forurile europene.

Pe această cale, PSS. îşi manifestă îngrijorarea faţă de asemenea decizii, dar mai ales de modalitatea în care, autorităţile statului român aplică legislaţia. Consiliul Concurenţei, în considerentele măsurii adoptate, recunoaşte pe de-o parte, eforturile organizaţiei noastre şi implicarea activă în combaterea, atât a fenomenului de evaziune fiscală, cât şi, cel al muncii la negru în industrie, cooperarea pentru realizarea unui cadru legislativ unitar şi a unui mediu de afaceri corect, iar pe de alta parte, paradoxal, propune sancţionarea membrilor organizaţiei noastre pe motivul că o altă organizaţie a prezentat un model de calcul legal de cost pentru serviciile de pază, iar noi, nu ne-am dezis de acesta.

Acest mod de interpretare şi de coroborare a textelor legale incidente în materie, aplicabilitatea lor în diferitele situaţii de fapt şi cu precădere asupra speţei de faţă, pune PSS., dar mai cu seamă pe membrii acestuia, într-o lumină nefastă şi cu siguranţă, distruge ideea asocierilor şi a luptei pentru apărarea drepturilor constituţionale (dreptul la asociere, dreptul la libera exprimare, ş.a.).

Asigurăm, atât membrii PSS., cât şi, celelalte companii de securitate (nemembre sau neafiliate), că PSS., va face în continuare demersuri pentru perfecţionarea legislaţiei pe piaţa industriei de securitate, astfel încât, societăţile de securitate să îşi desfăşoare activitatea, ca şi până acum, cu respectarea întru – totul, a legislaţiei muncii şi fiscalităţii.

Cu respect!
Preşedinte PSS.,
Bogdan ŞOVAR

Leave a Reply

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii