Mesajul Presedintelui

MESAJ – MANIFEST!

 

În scurta sa existență, Patronatul Serviciilor de Securitate a trecut prin mai multe faze de evoluție, a cunoscut creșteri și descreșteri, în ceea ce privește numărul de membri, a căutat în limitele prevederilor legale să ducă mesajele membrilor săi mai departe către autorități, a semnalat cazuri și situații când anumiți furnizori de servicii au folosit practici, care au adus atingere credibilității sectorului securității private.

Constituirea în 2003 a PSS., a avut ca scop întărirea unității și a participării cât mai multor firme pentru a fundamenta o nouă perspectivă legislativă, creșterea calității serviciilor, a formării profesionale a personalului operativ, cu consecințe evidente asupra rezultatelor economice. Fără a fi spectaculoasă cifra de afaceri a înregistrat creșteri constante, iar numărul angajaților a fost de peste 100.000

În cei 13 ani de existență ai PSS., se poate spune că lipsa înțelegerii necesitații apartenenței la o breaslă a determinat ca majoritatea operatorilor de securitate privată să stea în expectativă, să aștepte ca cineva să le rezolve o parte din problemele cu care se confruntă, să condiționeze participarea la efortul colectiv de obținerea unor avantaje comerciale sau economice.

De aceea, trebuie subliniat că PSS., adică toți membrii, este deschis să ofere orice este legal posibil, mai puțin, contracte sau beneficiari, acum și pentru totdeauna.

La toate acestea trebuie să mai adaug existența unor orgolii sau resentimente față de atitudinea de pe piață a unor firme sau patroni, fără a se uita în grădina proprie și să se facă o introspecție asupra  propriei politici de a exista pe piață.

Este de notorietate faptul că oricare dintre firmele din piață, au de arătat cu degetul către un altul care, poate în goana după contracte, a ignorat anumite principii și dispoziții legale, că a promis fără acoperire un salariu mai mare pentru agenții concurentului, a marjat la licitații pe asigurarea unor condiții sau dotări pe care nu le-a avut etc.

Asocierea este locul, unde se poate spune, fără menajamente ce trebuie făcut, politicile de viitor, centralizarea problemelor cu care s-au confruntat și transmiterea mesajului către autorități pentru ca, patronii să meargă către acceptarea și aplicarea unui cod de conduită în afaceri, atât de necesar.

De aici pornind, cred sincer că numai înscrierea în PSS. sau altă asociație profesională este benefică pentru toți.

Exemple din păcate nefericite, cu privire la încălcarea legislației profesionale, dar mai ales economice, au scos în evidență o afirmație care am  făcut-o în permanență că progresul și armonia în securitatea privată au un dușman comun – dușmanul din interiorul breslei.

De ce atunci, să nu ne unim și să găsim împreună, căile de creștere a calității activității și de prosperitate?

Concluzia pe care o desprind este că printr-o asociere efectivă și participativă, se poate ca în timp, să îmbunătățim, în primul rând, cadrul legal și organizațional.

Un pas important îl facem printr-un site nou care să satisfacă nevoia de informație, mai ales a membrilor  PSS., dar și a altor furnizori de servicii private de securitate.

Vom crea o platformă prin care, să transmitem cele mai noi și importante activități, măsuri și dezbateri cu relevanță în securitatea privată.

Designul site-ului, se întregește cu o noua imagine a PSS.

Mesajul pe care doresc să-l transmit este în acord cu speranțele celor 60 de firme, semnatare ale actului constitutiv, pentru unirea eforturilor într-o mai bună reprezentare a securității în raport cu autoritățile, cu mediul de afaceri și o lege, care să reglementeze într-o manieră modernă securitatea privată.

La PSS., găsiți o atmosferă bună de lucru, înțelegere și sprijin necondiționat, recunoașterea meritelor și consultanță de specialitate.

Și în final, vă îndemn, să constatați că legea fiscală încurajează asocierea  prin deducerea cheltuielilor de înscriere și a cotizațiilor, care se constituie în venituri neimpozabile.

 

Cu considerație,
POPESCU ION
Președinte PSS.

Legea concurentei 21 / 1996 - Art. 5

(1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:
  a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
   b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
    c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
     d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
      e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii