Luare de pozitie – împotriva înființării de societăți de pază și protecție de către primării și consilii locale

Patronatul Serviciilor de Securitate își exprimă îngrijorarea și dezavuează, decizia de înființare a unor  firme de pază și protecție de către consiliile locale și primării.

Vă învederăm că prin această decizie, va fi afectat mediul concurențial din domeniul serviciilor private de securitate și nu numai, și se va  încălca principiile liberei concurențe.

Această inițiativă, a autorităților locale nu poate fi justificată. În acest sector de activitate, există un nivel concurențial înalt, generat de cele 2.036 de firme licențiate, cu 121.376 de salariați, conform ultimelor date și informații furnizate de INS. Deci există un număr suficient de companii de securitate privată, care pot oferi serviciile solicitate de către autoritățile publice, la un nivel calitativ corespunzător, dacă mecanismele de selecție prevăzute de legislația în vigoare, sunt implementate corect și cu bună credință (A se vedea Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice sau manualul achizițiilor publice pe www.patrosec.ro/studii-si-statistici/).

Totodată, considerăm că nu este corect din perspectiva principiilor economiei de piață libere și nici nu este menirea autorităților locale ca să devină un jucător pe piața serviciilor de securitate, finanțând din bugetul local societăți comerciale, care să concureze firmele private din acest domeniu, societăți care, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, alimentează, inclusiv bugetul respectivelor autorități locale.

Chiar dacă am putea înțelege intenția unor primării de a-și organiza securitatea patrimoniului în conformitate cu anumite viziuni proprii, vă reamintim că tocmai în acest scop, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în formă actualizată, permite oricărei entități juridice, inclusiv autorităților locale, să-și organizeze formațiuni de pază proprie. Deci, nici din acest punct de vedere, nu există vreo justificare pentru crearea de societăți de securitate, finanțate de autoritățile locale.

În contextul celor prezentate mai sus, conducerea PSS., va solicita public instituțiilor statului, cu atribuții și competențe în aplicarea legislației specifice domeniului securității private, să intervină prompt pentru gestionarea situației și asigurarea unui cadru adecvat, de derulare a activităților comerciale, cu acest profil, în deplină legalitate și într-un mediu concurențial corect.

Conform prevederilor statutului organizației noastre, Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS.): ,,reprezintă, promovează, susţine şi protejează interesele membrilor, în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele, organizaţiile guvernamentale sau non-guvernamentale, cu persoane fizice sau juridice, ori alte autorităţi.”

Ținând cont de trecutul istoric, nu foarte îndepărtat al țării noastre, în care statul deținea monopolul afacerilor, ne întrebăm și, totodată, tragem un semnal de alarmă, dacă nu cumva prin aceste decizii, se va realiza o revenire la practicile sistemului economiei centralizate de stat care, după anul 1990, au fost înlocuite cu principiile liberalizării și al economiei de piață.

Nădăjduim că apelul nostru, va avea o rezonanță pozitivă și vă va determina să reanalizați inițiativele propuse și chiar, să renunțați la aceste proiecte.

 

Vă mulțumim!Leave a Reply