Hotarari adoptate in sedinta Consiliului director al PSS din 13.12.2016

În data de 13.12.2016, a avut loc ședința ordinară a Consiliului director al PSS., desfășurată la sediul acestuia.

În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:

  1. Aprobarea formei finale a proiectului Legii securității private, care va fi transmisă la FSS. pentru consultare și adoptare, în vederea promovării către IGPR.;
  2. Aprobarea modificărilor și a completărilor la statutul PSS., pentru a fi discutate și adoptate în Adunarea generală extraordinară;
  3. Aprobarea realizării machetei însemnului heraldic al PSS., după adoptarea modificărilor și a completărilor la statut;
  4. Adoptarea formei finale a textului Regulamentului privind dobândirea certificatului de încredere și a Grilei de evaluare, în baza propunerilor formulate de către membrii Consiliului director;
  5. Formularea de propuneri de către firmele membre pentru definitivarea pachetului de măsuri, cu posibile soluții de rezolvare a problemelor actuale din piața serviciilor private de securitate, ce va fi prezentat în proxima ședință a Consiliului director al FSS.;
  6. A fost convocată Adunarea generală extraordinară pentru data de 11.01.2017, cu un singur punct la ordinea de zi ,,Discutarea și aprobarea propunerilor de modificare și completare a statutului PSS.”;
  7. A fost aprobată publicitate gratuită pe site-ul PSS. pentru firmele membre, iar pentru firmele nemembre sau terțe persoane juridice, să se perceapă un tarif, negociabil;
  8. A fost aprobată hotărârea de promovare și susținere a documentației la Tribunalul București, pentru înființarea Comitetului sectorial, prin grija președintelui PSS.;
  9. A fost aprobată recompensarea personalului permanent al PSS., cu sume în bani, iar președintele a fost împuternicit să emită o decizie, în acest sens.

 

Pentru conformitate,
POPESCU ION
Președinte PSS.Leave a Reply