Hotarari adoptate in sedinta Consiliului director al PSS din 05.10.2016

În data de 05.10.2016, a avut loc ședința ordinară a Consiliului director al PSS., desfășurată la sediul acestuia.
            În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:
1. Reluarea procedurii de consultare a firmelor membre, cu privire la conținutul proiectului Legii securității private și trimiterea punctelor de vedere către PSS., până în data de 31.10.2016;
2. Aprobarea modificărilor și a completărilor la statutul PSS., așa cum au fost propuse de către Biroul executiv și definitivarea textului în baza propunerilor formulate de către membrii Consiliului director, pentru a fi discutate în Adunarea generală extraordinară;
3. Aprobarea criteriilor de înscriere a firmelor nemembre în PSS., cuprinse în declarația de bune intenții a reprezentantului legal și care, urmează să fie incluse și în statut, odată cu modificarea și completarea acestuia;
4. A fost aprobată ca fiind oportună schimbarea siglei PSS., îndeosebi ca urmare a modificării și completării statutului, într-una din cele 4 (patru) variante propuse de dl. Chiriac Ovidiu Andrei – consilier juridic și care, urmează a fi definitivată, cu sprijinul unui specialist de la comisia de heraldică din MAI.;
5. Definitivarea textului Regulamentului privind dobândirea certificatului de încredere și a Grilei de evaluare, în baza propunerilor formulate de către membrii Consiliului director, pentru a fi rediscutate în ședința sa ordinară din trim. IV/2016;
6. A fost aprobat textul comunicatului de presă, cu privire la poziția conducerii PSS., față de problemele actuale din piața serviciilor private de securitate;
7. A fost aprobată excluderea firmei SC. SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL. din PSS.;
8. A fost aprobată ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a PSS., urmând ca data desfășurării acesteia, să se stabilească după consultarea tuturor membrilor și care, va fi comunicată acestora, în timp util.
Pentru conformitate,
POPESCU ION
Președinte PSS.


Leave a Reply