Hotarari adoptate in sedinta Biroului executiv al PSS din 13.09.2016

În data de 13.09.2016, a avut loc ședința ordinară a Biroului executiv al PSS., desfășurată la sediul Patronatului.

În urma discuțiilor purtate, pe marginea problematicii prevăzută la ordinii de zi, au fost adoptate, următoarele hotărâri:

  1. Definitivarea proiectului Legii securității private și diseminarea acestuia către membrii Consiliului director pentru dezbatere, în ședința sa ordinară din trim. III/2016;
  2. Argumentarea propunerilor de modificare și completare a statutului PSS., în vederea discutării lor, în ședința Consiliului director din trim. III/2016;
  3. Adoptarea și exprimarea publică a poziției conducerii PSS., față de problemele cu care se confruntă domeniul securității private;
  4. Definitivarea criteriilor ce trebuie îndeplinite de către firmele nemembre, pentru înscriere în PSS. și cuprinderea lor într-un format de declarație pe proprie răspundere;
  5. Pregătirea celor 4 (patru) variante de siglă a PSS. și prezentarea lor, în Adunarea generală extraordinară a PSS.;
  6. Elaborarea unui Regulament privind condițiile ce trebuie îndeplinite de către firmele membre, în vederea dobândirii certificatului de încredere și revizuirea grilei de evaluare, pentru a fi discutate în ședința Consiliului director din trim. III/2016;
  7. Pregătirea propunerii din partea Comisiei de disciplină și etică, pentru luarea unei decizii în ședința Consiliului director din trim. III/2016, de excludere a firmei SC. SCORSEZE SECURITY SRL. din PSS., ale cărei debite, depășesc 9 (nouă) luni de zile;
  8. A fost aprobată ordinea de zi, data (05.10.2016) și ora (12.00) de desfășurare a ședinței Consiliului director al PSS. din trim. III/2016

 

Pentru conformitate,
POPESCU ION
Președinte PSS.Leave a Reply