Hotarare – Salariul minim 2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 950/29.XI.2017
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.

Art. 2. — La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu

Ministrul pentru mediul de afaceri,
comerț și antreprenoriat,

Ilan Laufer

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

 

București, 29 noiembrie 2017.
Nr. 846

Leave a Reply

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii