Comunicat de presa – fata de infiintarea firmelor de paza de catre primarii si consilii locale

COMUNICAT DE PRESĂ

Patronatul Serviciilor de Securitate din Romania (PSS.) își exprimă îngrijorarea, cu privire la decizia de înființare a unor firme de pază și protecție de către consiliile locale și primării, prin care va fi afectat atât mediul concurențial pe piața serviciilor de securitate, si în același timp, vor fi prejudiciate interesele cetățenilor plătitori de taxe si impozite.

Aceste noi societăți din subordinea autorităților locale, vor opera ca societăți comerciale, ale căror cheltuieli de funcționare sau eventuale pierderi, vor fi acoperite din fonduri publice, adică din taxele și impozitele plătite de contribuabili, inclusiv de către societățile comerciale private de securitate care, astfel, vor ajunge în mod paradoxal să-și finanțeze propria concurență.

Înființarea de societăți de pază, în subordinea primăriilor, nu se justifică nici din punct de vedere al utilității și necesității. Așa cum se știe autoritățile locale au deja structuri de pază și ordine publică, înființate și plătite din bani publici, respectiv Poliția Locală și nu există nicio rațiune sau justificare pentru ca autoritățile locale să înființeze alte structuri, respectiv societăți comerciale de pază, care tot din banii contribuabililor, să îndeplinească aproximativ, aceleași funcțiuni ca și Poliția Locală.

În continuare, se pune în mod legitim întrebarea, cum vor furniza servicii aceste societăți către autoritățile publice în subordinea cărora se vor afla?

Vor evita legislația achizițiilor publice, iar în cazul participării lor la licitații, pentru achiziții publice, alături de firmele private din piață, nu cumva se vor încălca principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proporționalității și al asumării răspunderii, prevăzute la art. 2, alin. (2), lit. a) – f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În contextul celor prezentate, conducerea PSS., solicită public instituțiilor statului, cu atribuții și competențe în aplicarea legislației specifice, să intervină prompt pentru ca autoritățile locale să  adopte formele de pază, prevăzute la art. 3, alin. (1) – (3) și art. 10 – 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, republicată și să asigure respectarea prevederilor art. 6, lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor statutului organizației noastre, Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS.): ,,reprezintă, promovează, susţine şi protejează interesele membrilor, în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele, organizaţiile guvernamentale sau non-guvernamentale, cu persoane fizice sau juridice, ori alte autorităţi.”

De la înființare și până în prezent, PSS. a acționat în mod consecvent, pentru promovarea spiritului de legalitate, a concurenţei loiale şi respectarea cerințelor Codului de conduită în afaceri, specific domeniului securității private.

Deși este un domeniu de activitate relativ tânăr, industria serviciilor de securitate privată a devenit treptat, tot mai complex, cuprinzând un număr de 2.036 de firme licențiate, cu 121.376 de salariați și cu o cifră de afaceri de 3.675.506.713 lei, conform ultimelor date și informații furnizate de INS. Din ultimele date primite de la I.G.P.R., rezultă că personalul firmelor de securitate privată a contribuit la prevenirea și constatarea unui număr de 14.452 de sustrageri, din care 12.709 au fost soluționate cu prinderea autorilor, 9.574 de persoane fiind predate Poliției pe bază de proces verbal și recuperate bunuri, în valoare de 6.599,82 de lei.

Decizia autorităților locale, de a înființa societăți comerciale în domeniul pazei și protecției, este de natură să afecteze și mai mult mediul concurențial, pe piața acestor servicii, care și așa este destul de viciată de practici anticoncurențiale.

Ținând cont de trecutul istoric, nu foarte îndepărtat al țării noastre, în care, statul deținea monopolul afacerilor, ne întrebăm și totodată tragem un semnal de alarmă, dacă nu cumva prin aceste decizii, se va realiza o revenire la practicile economiei centralizate de stat care, după anul 1990, au fost înlocuite cu principiile liberalizării și al economiei de piață.

Nădăjduim că apelul nostru, va avea o rezonanță pozitivă, atât în rândul autorităților, cât și, al deținătorilor de bunuri și valori, care așteaptă soluții corecte și concrete, spre beneficiul tuturor celor interesați.

 

 

Vă mulțumim!

Pentru conformitate,

ȘOVAR CONSTANTIN BOGDAN

Președinte interimar al PSS.1 Comment

  • ovidiu cociș

    Băăăă iluminaților treaba primarului e să-și vadă urbea cum va arăta peste 5 sau 10 ani, nu să toace mai RPD banii CONTRIBUABILOR

Leave a Reply