CEv PSS conditii pentru candidati

Conditii ce trebuie indeplinite de catre candidati pentru a se inscrie in procesul de evaluare pentru ocupatiile sef obiectiv/tura servicii de securitate:

–          Sa fie absolvent de studii medii;

–          Sa indeplineasca celelalte cerinte din Standardul ocupational al sefului de obiectiv/tura servicii de securitate(documente postate pe site.);

–          Sa achite taxa de inscriere, in cuantum de:
250 de lei pentru candidatii care provin din firmele membre;
300 de lei pentru candidatii care provin din firmele nemembre sau din afara domeniului securitatii private;

–          Candidatii care nu au domiciliul in acelasi judet sau intr-un judet limitrof cu cel al evaluatorului, vor achita in plus suma de 100 lei care, se adauga celor de mai sus;

–          Sumele se vireaza in contul PSS.- Centru de evaluare, IBAN RO50 RNCB 0084 0108 0201 0001, deschis la BCR.. – Sucursala Mihai Bravu, cu specificatia: ,,taxa de inscriere in procesul de evaluare.”

–          Cererea se completeaza de catre fiecare candidat si se prezinta spre apobare si inregistrare la sediul PSS./Centrului de evaluare, impreuna cu copia de pe chitanta eliberata de banca(candidatii care nu se pot deplasa, vor trimite documentele prin posta sau curier);

–          Dupa luarea in evidenta a candidatului acestuia i se repartizeaza un evaluator, care-i acorda asistenta metodologica pe toata durata procesului de evaluare.

Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare, va primi un ,, Certificat de competente profesionale,” care cuprinde toate competentele din standardul ocupational si are valoarea unui certificat de absolvire, conform legislatiei in vigoare.

Pentru mai multe detalii, puteti sa contactati pe domnul Chiriac Lazar – conducator centru de evaluare, la tel.mob.: 0744.601.836 sau 0728.929.385, ori pe adresa de e-mail: lazar.chiriac@patrosec.ro

 

Pentru conformitate,
CHIRIAC LAZĂR
Conducător Centru de EvaluareLeave a Reply