CEv PSS conditii evaluatori

VRETI SA DEVENITI EVALUATOR DE COMPETENTE PROFESIOANALE?

ANALIZATI CONDITIILE DE MAI JOS!

Conditii si cerinte ce trebuie indeplinite de catre specialisti pentru a se inscrie in procesul de evaluare, in vederea certificarii lor, ca evaluatori de competente profesionale, obtinute pe alte cai decat cele formale:

–          Sa fie absolvent de studii superioare;

–          Sa aiba experienta recenta de munca, dovedita in ultimii 5 ani in ocupatia/aria ocupationala/calificarea pentru care deruleaza procese de evaluare;

–          Sa inteleaga si sa-i placa procesul de evaluare;

–          Sa aiba  timp la dispozitie pentru derularea procesului de evaluare;

–          Sa doreasca venituri suplimentare;

–          Sa indeplineasca cerintele din Standardul ocupational: ,, Evaluator in sistemul formarii profesionale continue”(document postat pe site.);

–          Sa deruleze cel putin 5 procese de evaluare, in conditii reale de munca, cu candidatii repartizati.

Documente necesare promovarii dosarului catre ANC:

– CV. Europass, actualizat si semnat pe fiecare pagina (modelul si instructiunile pentru completare, postate pe site.), cu precizarea ca la locul de munca vizat, respectiv centrul de  evaluare si certificare a competentelor profesionale, pentru domeniul ocupational, sa se mentioneze: Evaluator de competente profesionale. La experienta profesionala, este bine daca se evidentiaza si  cea capatata in domeniile similare activitatii de securitate privata, daca a presupus aprecierea sau evaluarea personalului din subordine;

– Dovezi privind studiile superioare finalizate, inclusiv a cursurilor autorizate de catre ANC.(ex. formator, formator de formatori, evaluator etc.), in copie xerox;

– Dovezi privind experienta de munca din ultimii 5 ani in ocupatia/aria ocupationala/calificarea pentru care deruleaza procese de evaluare, conform Criteriilor minime de performanta pentru autorizarea centrelor de evaluare, aprobate prin Hotararea A.N.C. nr. 173/27.08.2009 (adeverinte, copie de pe cartea de munca etc., care sa acopere perioada celor 5 ani de munca);

Procesul de evaluare al solicitantului este gratuit, coordonat din partea centrului de evaluare de catre dl. Chiriac Lazar si verificat de un evaluator extern, desemnat de ANC.

Dupa finalizarea cu succes a procesului de evaluare, evaluatorul primeste un ,,Certificat de competente profesionale,” care-i confera dreptul de a derula procese de evaluare cu candidatii.

Dupa obtinerea certificatului, evaluatorul va fi remunerat, in baza unui contract de prestari servicii, care se incheie cu PSS./Centrul de evaluare.

Pentru conformitate,
CHIRIAC LAZĂR
Conducător Centru de Evaluare



Leave a Reply