Centrul de evaluare

centru-de-evaluare-ANC-PSS.

Centrul de evaluare si certificare
a competentelor profesionale din PSS.

Un proiect major adoptat prin hotarâre a Consiliului director, a fost pregătirea documentației necesare înființării Centrului de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

Astfel, în baza Deciziei ANC., nr. 497 din 20.12.2012, a fost autorizat Centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale din PSS., conform criteriilor nivelului 1 de performanță pentru 2 ocupații: șef obiectiv servicii de securitate și șef tură servicii de securitate, în baza Deciziei ANC., nr. 207 din 10.07.2014, a dobândit nivelul 2 de performanță, iar în baza Deciziei ANC., nr. 173 din 26.07.2016, i-a fost reînnoită autorizația, pentru același nivelul de performanță, până la data de 25.07.2018.

Prin reînnoirea autorizației pentru acest nivel de performanță, se deschid noi posibilități și oportunități de evaluare și certificarea competențelor profesionale ale personalului, ceea ce va determina creșterea semnificativa a calității serviciilor private de securitate.

Având în vedere avantajele certificării competențelor profesionale, vă lansăm invitația de a participa la procesele de evaluare, derulate prin centrul nostru și așteptăm să vă înscrieți  cât mai curând!

Legea concurentei 21 / 1996 - Art. 5

(1) Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:
  a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
   b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
    c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
     d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
      e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii