Centrul de evaluare al Patronatului Serviciilor de Securitate

In data de 07.02.2013, la sediul P.S.S. s-a desfasurat, sedinta Consiliului Director din trim.I/2013, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. – Informare privind intalnirea cu Secretarul de Stat din MAI;
  2. – Masuri pentru promovarea activitatii Centrului de evaluare, dupa obtinerea autorizatiei de functionare;
  3. – Stadiul proiectului legii securitatii private;
  4. – Masuri organizatorice pentru aniversarea a 10 ani de la infiintarea PSS.;
  5. – Stabilirea delegatilor pentru Adunarea generala a FSS.;
  6. – Situatia restantelor financiare(cotizatia la CoESS) si sustinerea deciziei privind retragerea din CoESS.;
  7. – Pregatirea Adunarii generale a PSS. si propuneri pentru completarea Consiliului Director;
  8. – Diverse.(citeste mai departe)

La sedinta au participat membrii C.D., iar in urma dezbaterii problematicii prevazuta la ordinea de zi, s-au adoptat urmatoarele hotarari:

a)      – Incheierea unui nou Protocol de colaborare intre FSS./PSS. si IGPR.;

b)      – Aprobarea taxei de inscriere a unui candidat in procesul de evaluare si postarea acesteia pe site-ul PSS.;

c)      – Promovarea activitatii Centrului de evaluare prin toate mijloacele aflate la dispozitia PSS. si a firmelor membre;

d)     – Finalizarea proiectului de Lege privind securitatea privata, in cadrul unui grup de lucru constituit la nivelul PSS., cu contributia unor specialisti desemnati din firmele membre si nemembre;

e)      – Desfasurarea activitatilor dedicate  aniversarii a 10 ani de la infiintarea PSS., in data de 28.03.2013, la hotelul Hilton si sponsorizarea acestora, de catre firmele conduse de membrii CD., cu suma de minim 5.000 de lei;

f)       – Participarea la Adunarea generala a FSS. din data de 21.03.2013, a tuturor membrilor CD., iar daca apar probleme deosebite in programul acestora, pot participa persoanele mandatate, dar cu imputernicire scrisa, semnata si stampilata;

g)      – Sustinerea retragerii PSS. din CoESS. si achitarea esalonata a restantelor financiare, in functie de posibilitati;

h)      –  Convocarea  Adunarii generale a PSS., in data de 28.03.2013 si desfasurarea acesteia, inaintea activitatilor aniversare, de la hotelul Hilton;

i)        – Completarea CD. al PSS. cu 3(trei) membri, din care: 1(unu) pentru vicepresedinte si 2(doi) membri;

 

Pentru conformitate,
CHIRIAC LAZĂR
Conducător Centru de EvaluareLeave a Reply