Adresa catre Ministerul Muncii – privind modificarea Legii 448 / 2006 prin OUG 60 / 2017

Către,
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Doamnei Ministru – Lia Olguța VASILESCU

 

Vă înaintăm punctul nostru de vedere cu privire la modificarea Legii nr. 448 / 2006 prin OUG. nr. 60 / 2017.

Patronatul Serviciilor de Securitate din România își exprimă profundul dezacord cu privire la OUG. nr. 60 / 2017 ce modifică Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Patronatul atrage atenția asupra faptului că prevederile cuprinse în OUG. nr. 60 / 2017, la art. 78 creează numeroase discuții / confuzii legate de aplicarea acestei ordonanțe, pentru companiile de pază din România care sunt guvernate de o lege specială – Legea nr. 333 / 2003, actualizată.

Prevederile art. 78 din OUG. nr. 60 / 2017, așa cum au fost ele enunțate, intră în conflict cu prevederile Legii nr. 333 / 2003 actualizată, care este o lege specială și care definește condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi angajat la o companie de pază.

Companiile de pază nu pot angaja persoane cu dezabilitați întrucât prevederile legii nr. 333 / 2003, actualizată stabilește care sunt cerințele obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să fie angajați la aceste companii. Mai mult, personalul angajat în cadrul acestor companii de pază trebuie să fie școlarizat și apoi, avizat de Poliție.

Persoanele cu handicap nu vor putea îndeplini aceste condiții / cerințe și nu vor putea fi avizate de organele de poliție.

Dacă ar rămâne textul art. 78 așa cum este el acum, s-ar creea un conflict de legi care se “contrazic” una pe alta.

Pe de o parte, Legea nr. 448 / 2006 care obligă firmele să angajeze persoane cu handicap, iar pe de altă parte, Legea nr. 333 / 2006 care stabilește criteriile ce trebuie îndeplinite de către persoane la angajare și care, nu permite persoanelor cu handicap să profeseze o asemenea meserie.

În opinia noastră susținem că prevederile art. 78 din Legea 448 / 2006 ar trebui abrogate și modificate, ținând seama de faptul că aceste prevederi nu vor putea fi aplicate companiilor de pază.

Vă depunem alăturat proiectul nostru privind modificarea Legii nr. 448 / 2006 cu rugămintea de a fi analizate aceste propuneri și de asemenea, de a se ține cont că societățile de pază din România, nu sunt furnizori de servicii sociale.

 

Cu stimă,
Președinte PSS.,
Bogdan ȘOVAR

Documente

Leave a Reply

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii